Charakteristika školy

Naše mateřská škola byla slavnostně otevřena 1.9.1996. Je to vlastně přístavba základní školy. Mateřská škola je jednotřídní, je umístěna v přízemí přístavby spolu se školní kuchyní. V půdní části přístavby je Obecní knihovna a místnost, která slouží k výuce soukromé ZUŠ Blansko.
 
 
Kapacita školy je 25 dětí. Třída mateřské školy je věkově heterogenní, jsou zde děti ve věku 2,5 až 6 let.
 
 
Škola má dostatečně velké prostory, třídu a hernu. Ve třídě jsme vytvořili hrací koutky. Děti mají dostatek místa pro pohybové aktivity i pro odpočinek. 
Na východní straně budovy je školní zahrada. Travnatá plocha slouží k dětským hrám a pohybovým aktivitám. Svahy jsou osázeny dřevinami a skalničkami. Na travnaté ploše je umístěna vahadlová houpačka, skluzavka, průlezka, dvě houpadla na pružině, kreslící tabule, pískoviště. 
Základní pěstitelské dovednosti si mohou děti rozvíjet při pěstování zeleniny a okrasných rostlin na záhonu.
 
 
 
Obec Kotvrdovice se nachází uprostřed krásné přírody Moravského krasu. Prostředí nám umožňuje poznávat živou a neživou přírodu na vycházkách a výletech do okolních vesnic.
 
Mateřská škola v Kotvrdovicích vznikla v roce 1948. Byla v budouvě národní, později základní školy. Nejdříve byla jednotřídní, později dvoutřídní - jedna třída v Sokolovně a druhá v původní tělocvičně základní školy. Do roku 1980 byly obě MŠ vedeny jako dvě školy. 
V témže roce došlo ke sloučení pod jedno ředitelství. Od roku 1984 byly obě třídy umístěny do budovy ZŠ, ke které byla přistavena jídelna s malou kuchyní.