Výchovně vzdělávací činnost

Náš Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
 
V nadcházejícím období se budeme zaměřovat na vytváření přátelských mezilidských vztahů, na vytváření kladného vztahu k živé a neživé přírodě, na poznávání lidových tradic.
 
Nedílnou součástí a každodenní náplní je podpora péče o vlastní zdraví a zdraví ostatních.
 
Ve výchovně vzdělávacím procesu respektujeme individuální zvláštnosti a potřeby dětí - vývojové, fyzické, kongitivní, sociální, emocionální.
 
Výchovně vzdělávací proces promýšlíme tak, aby byly aktivity spontánní a řízené vyvážené.