Poděkování

05.09.2018 19:46

Děkujeme rodičům Šimona z 1. ročníku za darování potřeb do výtvarné a pracovní výchovy.