Vyhodnocení sběru starého papíru

29.06.2018 16:59

V letošním školním roce bylo vybráno 13 558 kg starého papíru.