Rozvrhy

 Rozvrh v období plaveckého výcviku

 
                       1. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M ČJ PRV  
ÚT ČJ M ČJ VV  
ST ČJ M ČJ AJ  
ČT ČJ ČJ PRV  
ČJ M PLAV PLAV. HV
 
 


 

 
 Rozvrh po skončení plaveckého výcviku
 
                      1. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M PRV TV  
ÚT ČJ M ČJ VV  
ST ČJ M ČJ AJ  
ČT ČJ M ČJ ČJ  
ČJ TV PRV HV