Rozvrhy

 Rozvrh v období plaveckého výcviku

 
                       1. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5.
PO PRV ČJ M VV  
ÚT ČJ M ČJ PRV  
ST ČJ M ČJ ČJ
ČT ČJ M ČJ HV  
AJ ČJ TV TV  
 
 
                      3. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO AJ ČJ M VV M    
ÚT ČJ M ČJ PRV    
ST ČJ M ČJ AJ ČJ    
ČT ČJ M ČJ PRV      
ČJ AJ TV TV. HV  


 

 
 Rozvrh po skončení plaveckého výcviku
 
                      1. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5.
PO PRV ČJ M VV  
ÚT ČJ M ČJ PRV  
ST ČJ M ČJ ČJ
ČT ČJ M ČJ TV  
AJ ČJ TV HV  

   

 

                      3. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO AJ ČJ M VV TV    
ÚT ČJ M ČJ PRV    
ST ČJ M ČJ AJ ČJ    
ČT ČJ M ČJ PRV      
ČJ AJ M TV. HV