Rozvrhy

  Rozvrh v období plaveckého výcviku
 

 
                       2. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ M ČJ PRV      
ÚT ČJ M ČJ VV      
ST M AJ ČJ HV    
ČT ČJ M ČJ PRV      
ČJ ČJ PLAV. PLAV.      

 

 
                       3. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ M ČJ AJ VV    
ÚT ČJ M ČJ ČJ PRV    
ST M ČJ AJ HV    
ČT ČJ M ČJ PRV M    
ČJ ČJ PLAV. PLAV.    
 
 
 
 
Rozvrh po skončení plaveckého výcviku
 
        
                      2. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ M ČJ VV      
ÚT ČJ M ČJ PRV      
ST M AJ ČJ TV    
ČT ČJ M PRV ČJ      
ČJ ČJ HV TV      

 

 

                      3. ROČNÍK
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ M ČJ VV      
ÚT ČJ M ČJ PRV M    
ST M ČJ AJ TV    
ČT ČJ M PRV ČJ ČJ    
AJ ČJ HV TV