Rozvrh

Rozvrh v období plaveckého výcviku
 
4. ROČNÍK
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ M AJ VL    
ÚT ČJ M AJ ČJ    
ST ČJ M ČJ VL   VV VV
ČT ČJ M AJ ČJ    
ČJ M TV TV HV    
 
5. ROČNÍK
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ M AJ VL    
ÚT ČJ M AJ INF    
ST ČJ M ČJ VL   VV VV
ČT ČJ M AJ ČJ    
ČJ M TV TV HV  

 

 
 
 
Rozvrh po skončení plaveckého výcviku
 
4. ROČNÍK
 
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ M VL TV    
ÚT ČJ M AJ ČJ    
ST ČJ M VL ČJ   VV VV
ČT ČJ M ČJ AJ    
ČJ M AJ TV HV    

 

5. ROČNÍK

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ M VL TV    
ÚT ČJ M AJ INF    
ST ČJ M VL ČJ   VV VV
ČT ČJ M ČJ AJ    
ČJ M AJ TV HV