Organizace školního roku

Začátek školního roku 2018/2019 připadá na pondělí 3. září 2018.
 
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
 
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
 
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.
 
Jarní prázdniny v okrese Blansko budou od 11. února do 17. února 2019.
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.
 
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
 
Školní rok 2019/2020  začne v pondělí 2. září 2019.