Organizace školního roku

Začátek školního roku 2017/2018 připadá na pondělí 4. září 2017.
 
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
 
Období školního vyučování ve 2. pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
 
Jarní prázdniny v okrese Blansko budou od 5. února do 11. února 2018.
 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
 
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
 
Školní rok 2018/2019  začne v pondělí 3. září 2018.