Školní družina

Školní družina je součástí malotřídní ZŠ a sloučené MŠ. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině - není pokračováním výuky. Slouží k relaxaci a odpočinku po vyučování, rozvoji schopností, vědomostí, dovedností a návyků formou hry a aktivnímu zabavení dětí, z části také k dohledu nad žáky.
Jedno oddělení je s ohledem na kapacitní možnosti (max. 25 dětí) určeno žákům 1. až 5. ročníku. Zařazení dítěte do ŠD posuzuje a rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Přednostně jsou zařazováni žáci 1.- 3. ročníku.
Školní družina funguje v rozsahu daném dle výše úvazků, na jaký má škola nárok podle počtu dětí.
Pro potřeby rodičů je určen ranní dohled nad žáky od 7.00 do 7.45 s příchodem od 6.55 do 7.05.
Provoz odpolední družiny začíná s koncem vyučování - dle rozvrhu hodin pro jednotlivé ročníky (11.40, 12.35) a končí s odchodem posledního dítěte, nejdéle však do 15.30 (PO - ČT) a do 15.00 (PÁ).
Odchod dětí ze školní družiny se řídí údaji zapsanými rodiči na zápisních lístcích (doba a zda dítě odchází samo nebo v doprovodu určené osoby).
Z organizačních důvodů (rušení plánované činnosti střídavými odchody dětí) a také z důvodu bezpečnosti jsou odchody dětí stanoveny takto:
po obědě 1. skupina od 12.00 do 12.30
                  2. skupina od 13.00 do 13.15
a po hlavních činnostech od 15.00 do 15.30, v pátek do 15.00.
Docházka je pro přihlášeného žáka povinná, odhlásit nebo uvolnit z činností jej může pouze zákonný zástupce písemnou formou, případně telefonicky.