Podané ruce

12.09.2014 14:39

Dnes se děti zúčastnily prožitkových preventivních programů, které vedla pracovnice ze společnosti Podané ruce.

Žáci 1. - 3. ročníku absolvovali program Já + Ty = My, zaměřený na vztahy ve třídě. Žáci 4. a 5. ročníku se zabývali problematikou netolismu - závislosti 

na počítači, mobilu a jiných médií a byli seznámeni s riziky s nimi spojenými.

Fotografie z programů najdete  zde.