Informace o domácí výuce žáků:

Každý den po 8.00 paní učitelky uveřejní na webových stránkách školy učivo, které se budou děti doma učit a vypracovávat.

Distanční výuka klade na rodiče i učitele velké nároky. Snažíme se zadávat úkoly tak, aby je především ti starší žáci zvládli vypracovat samostatně. Volíme přiměřené množství učiva a zařazujeme to prioritní. Rodiče nadále žádáme, aby každý den zkontrolovali, jesli děti ráno zadané úkoly splnily. V úkolech bude každé úterý uvedeno, která cvičení ze kterého dne oskenujete nebo vyfotografujete a pošlete ke kontrole paní učitelkám na zadané maily. Ty po opravě úkoly se zpětnou vazbou pošlou zpět. Vážíme si, jak zvládáte tuto obtížnou situaci, s dětmi se v rámci možností učíte a se školou komunikujete. Děkujeme za spolupráci!

 

Žádosti o ošetřovné potvrzujeme každý pracovní den od 8.00 do 9.00 v ředitelně školy. Dokument ke stažení je  mimo jiné na webových stránkách školy (níže).

Aktuality

Konverzační kurz s rodilým mluvčím

07.03.2020 09:12
V týdnu od 2.3. do 6.3. proběhl v rámci výuky anglického jazyka konverzační kurz, podruhé v naší škole. Tentokrát s Charlesem, který přijel z Londýna. Třeťáci se s lektorem zdokonalovali ve slovní zásobě a výslovnosti dvě hodiny denně, čtvrťáci a páťáci tři hodiny denně. Mimo učení byl čas i na hry...

Kurz AJ s rodilým mluvčím

26.02.2020 07:23
V příštím týdnu proběhne jazykový kurz s britským lektorem z English Focus. Týká se žáků 3.-5. ročníku. Třeťáci budou mít dvě hodiny denně, čtvrťáci a páťáci tři hodiny denně s tímto lektorem. Rozvrh dalších hodin v tomto týdnu budou mít děti v deníčku. Kurz bude hrazen z provozu školy pod...

Příměstský tábor Ostrov u Macochy

20.02.2020 09:35
ZDE:

Bruslení v Blansku

30.01.2020 12:06
Jako odměnu za půlroční práci ve škole si dnes děti užily bruslení na blanenském zimním stadionu. I když někteří na bruslích stáli poprvé, po dvou hodinách tréninku se už řadí mezi dobré bruslaře. FOTO:

Poděkování Oblastní charity Blansko

24.01.2020 12:45
ZDE:

Rytmická šou

21.01.2020 12:33
Včera navštívil školu hudebník Petr Toman ze skupiny PT STYL se svou rytmickou šou. Děti byly nadšené z programu, při kterém si mohly zazpívat, zatancovat i předvádět své hudební dovednosti. Na konci představení se konala autogramiáda. FOTO:  

Poděkování

06.01.2020 14:51
Děkujeme paní Haně Himerové za poskytnutí videonahrávek ze Zimní besídky a paní Tereze Ratušňakové za občerstvení, které dětem na besídku nachystala.  

Ze zimní besídky ...

06.01.2020 14:47
ZDE byla uložena videa ze zimní besídky.

Keramika z Podomí

13.12.2019 12:55
Dnes přivezla paní učitelka z podomské školy keramiku, kterou si děti vyrobily během dvou listopadových projektových dnů v jejich škole. Ty mladší se těšily z hotových výrobků. Třeťáci potírali své výrobky glazurou a poslali je znovu do Podomí na vypálení. Na konečný výsledek si musí ještě pár dní...

Mikulášská nadílka

07.12.2019 09:57
Nejstarší žáci se postarali o mikulášskou nadílku ve škole, školce a Dětské skupince. FOTO:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Sestavuji aktuální kalendář ...

 

Aktuální jídelníček

 

Užitečné odkazy

 
 
(taneční obor SZUŠ Blansko)
 

Jsme zapojeni ...