Školní jídelna

 
 
Školní jídelna zajišťuje obědy pro dět MŠ, ZŠ a zaměstnance školy.
 

Zaměstnanci školní jídelny a kontakt

Vedoucí školní jídelny:
Alena Zouharová
 
Kuchařky:
Soňa Voráčová - vedoucí kuchařka
Marie Zouharová
 
Kontakt:
516 442 027
 
V případě absence odhlašujte děti z oběda vždy ráno na daném telefonním čísle.
V době onemocnění dítěte mohou rodiče vyzvednout oběd pouze první den nemoci do vlastního jídlonosiče do 13.00.
 

Úhrada stravného

Žáci ZŠ dostávají výpis na obálkách nebo platí bezhotovostně z účtu trvalým příkazem formou záloh 
- 1. - 4. ročník  530 Kč
- 5. ročník        570 Kč
na číslo účtu 1363405319/0800, VS - rodné číslo dítěte.
 
Stravné i úplata dětí MŠ jsou umístěny na nástěnce v šatně (k dispozici jsou i předepsané obálky).
 
Po uhrazení stravného v hotovosti dostává žák nebo rodič potvrzení o zaplacení.
 
Stravné musí být uhrazeno vždy do 15. v měsíci.
 

FINANČNÍ NORMATIVY STRAVNÉHO

 
 
 
 
 
 

Výdej stravy pro jednotlivé kategorie strávníků

Výdej svačin pro MŠ
ráno od 8:15 do 8:45
odpoledne od 14:30 do 15:00
 
Výdej obědů
 - jídelna MŠ
od 11:45 do 12:15
 
- jídelna ZŠ
od 11:45 do 13:15
 
- cizí strávníci
od 10.30 do 11.30