Poděkování

05.12.2017 14:22

Rádi bychom touto formou poděkovali rodičům za veškeré hračky a  výrobní
materiál, kterým děti ve školce zásobí. Jmenovitě především manželům
Hlaváčkovým a Vágnerovým.
Náš speciální dík patří paní Janě Kupkové, za množství knih a hraček, které 
dětem do školky darovala.

Za kolektiv MŠ
Radka Staňková