Provoz ŠD

29.08.2014 16:11

Provoz školní družiny

Ranní dozor nad žáky:      7.00 - 7.45

Provoz odpolední družiny:      11.40 - 15.30 (PO - ČT)

                                                 11. 40 - 15.00 (PÁ)

 

Příchod a odchod dětí z družiny se řídí podle údajů zapsaných rodiči na  zápisních lístcích (doba a zad dítě odchází samo nebo v doprpvodu rodičů).

 

Z organizačních důvodů (rušení plánované činnosti střídavými odchody dětí) a také z důvodu bezpečnosti, jsou příchody a odchody dětí stanoveny takto:

příchod dětí  v době od 6.55 do 7.05

odchody dětí po obědě v době  od 12.00 do 12.30 (1. skupina)

                                                   od 13.00 do 13.14 (2. skupina)

                po hlavních činnostech od 15.00 do 15.30 (v pátek do 15.00)

 

provoz ŠD končí s odchodem posledního dítěte, nejdéle však do 15.30 ( v pátek do 15.00)

 

Docházka je pro přihlášeného žáka povinná, odhlásit nebo uvolnit z činností jej může pouze zákonný zástupce písemnou formou, případně telefonicky.

 

Do školní družiny budu potřebovat:

  • hrnek na pití
  • ručník
  • teplákovou soupravu, tričko (TV)
  • pevnou sportovní obuv na ven, cvičky do tělocvičny (TV)
  • zálohu 50Kč na pitný režim