Upozornění!

14.10.2014 20:33

Žádáme rodiče, aby při vyzvedávání dětí ze ŠD, výuky a z dětské skupinky dbali zvýšené opatrnosti a v žádném případě nepouštěli do budovy cizí a neznámé osoby. Zároveň žádáme, aby v tomto duchu poučili své děti, zvláště ty, které odchází domů samy.