Všeználek

30.05.2018 21:04

Dnes se tři žáci ze 4. a 5. ročníku (Nikola, Jakub a Marek) zúčastnili vědomostní soutěže málotřídních škol Všeználek v ZŠ Březina. Otestovali si svoje vědomosti z matematiky, českého a anglického jazyka, vlastivědy, přírodovědy a své výsledky nakonec porovnali s ostatními žáky z dalších zúčastněných málotřídek. Neobsadili sice první tři nejlepší místa, ale získali velmi dobrý počet bodů (84, 82, 60) a především nové zkušenosti a zážitky.