Přijímání dětí do mateřské školy

Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá obvykle v měsící březnu.
Informaci o konání zápisu rodiče získají na webových stránkách školy
a obecních webových stránkách, na obecní nástěnce a na nástěnce pro rodiče 
v mateřské škole.
 
Přijímání dětí do MŠ je v souladu se zákonem č. 561/2004 sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším a odborném vzdělávání.
 
Na pravidelnou docházku se přijímají děti ve věku 3 - 6 let.