Historie školy

Jak se měnila podoba školy ...
 
Historie samostatného školství v Kotvrdovicích začíná v polovině 19. století.
 
Je pravděpodobné, že některé děti před tím docházely do školy v Jedovnicích, kterou na počátku 19. století navštěvovalo 290 žáků ze širokého okolí. V Kotvrdovicích byla samostatná škola zřízena v roce 1846 v malém přízemním domě uprostřed vesnice. V jedné polovině domu byla kovářská dílna, v druhé části školní třída.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osmnáct let docházeli do této školy učitelé z Jedovnic.
Ve školní kronice čteme o těchto počátcích zápis: "V dílně se pracovalo, vedle ve světnici se žáci učili. Obydlí učitelovo bylo vždy 
u některého souseda. Dle pamětí starých lidí ..." se zde postupně vystřídali čtyři učitelé. "Od roku 1868 lze sledovati vývoj školy již dle úředních spisů."
 
20. září 1874 byla otevřena nová, jednopatrová školní budova, čp.124.
I když v poschodí budovy byly dvě učebny, škola zůstala dále jako jednotřídní, až v roce 1882 byla rozšířena na dvojtřídku. 
V přízemí byl byt pro rodinu nadučitele.
Protože postupně dvě třídy svojí kapacitou nepostačovaly narůstajícímu počtu dětí (90 chlapců a 94 děvčat), v roce 1911 byla školní budova  přístavbou rozšířena o dvě nové prostorné učebny nad sebou (dnešní tělocvična a III. třída).
 
 
Po skončení 2. světové války byl v budově zřízen vodovod s napojením na studnu v zahradě.
K velké úpravě, při které byla vyměněna okna a natažena březolitová fasáda, došlo v roce 1966.
 
 
V roce 1976 byla vyměněna stará eternitová krytina střechy za hliníkové profilované tabule.
Zásadní změnu přinesla přestavba v letech 1982 - 83, kdy bylo přistavěno boční křídlo v přízemí se šatnou, nahoře školní kuchyň 
s jídelnou, vybudováno nové, moderní sociální zařízení a kotelna pro zbudované ústřední vytápění se dvěma kotli. Tyto byly nahrazeny provozem nových plynových kotlů v únoru 1992.
Před školou byla provedena nová úprava zahrady včetně nového plotu.
 
 
Další velkou změnu přinesl rok 1996, kdy byla k hlavnímu objektu školy přistavena budova mateřské školy s novou velkou kuchyní.
Modernější a veselejší vzhled získala škola v letech 2004 - 2007 pořízením nových plastových oken, předních i bočních vstupních dveří a novou moderní omítkou.
 
 
                                                                              Dnešní škola       
 
 
 
                   I když školní budově roků stále přibývá, můžeme říci, že věkem mládne.